Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 3, 2024

Militariserad maskulinitet är idén om att manlighet är något som erhålls genom militär tjänstgöring och våld. I vårt samhälle är maskulinitet och militär makt tätt sammanlänkade och genuskonstruktioner har stor betydelse för hur våld avpolitiseras och framstår som något naturligt och i vissa fall till...