Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 1, 2023

År 2023 är ännu ett år som slår hårt mot demokratin världen över. Civilsamhället är en grundpelare för demokratin, men dess utrymme krymper i skuggan av hot, hat, censur och alltmer restriktiv lagstiftning. Det är en utveckling som  även drabbat Sverige där indragna medel, och oro för...