Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 9, 2023

- Kommer värnpliktiga behöva strida för NATO?

I januari i år meddelade Försvarsmakten att fler omotiverade 18-åringar kommer att behöva göra värnplikt framöver. Det innebär att fler unga som inte vill göra värnplikten kommer att kallas in ändå. De senaste åren har värnpliktsfrågan aktualiserats på...