Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2020

Det femte avsnittet av Fredspodden gästas av Malin Mobjörk, chef för forskningsprogrammet Klimatförändringar och risk på fredsforskningsinstitutet SIPRI. Tillsammans med Svenska Freds ordförande Agnes Hellström samtalar hon om klimatförändringarna som en fråga om säkerhet, om de hot och risker som följer av...