Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2020

Premiäravsnittet av Fredspodden gästas av Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande. Under samtalet berättar Agnes om “världens roligaste jobb” som hon själv beskriver ordförandeskapet för Svenska Freds. Följ med bakom kulisserna på Saabs årsstämma och hör hur det känns att argumentera mot vapenexport...