Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 3, 2024

Militariserad maskulinitet är idén om att manlighet är något som erhålls genom militär tjänstgöring och våld. I vårt samhälle är maskulinitet och militär makt tätt sammanlänkade och genuskonstruktioner har stor betydelse för hur våld avpolitiseras och framstår som något naturligt och i vissa fall till och med ädelt. I detta avsnitt av Fredspodden, som spelades in den 14 december, pratar vi om värnplikten ur ett genusperspektiv. Vi gör det både historiskt med avstamp i hur tanken om värnplikten som en manlig medborgerlig plikt uppkom och tittar även med nutida glasögon på Sveriges könsneutrala värnplikt.

Avsnittet gästas av Anders Ahlbäck, maskulinitetshistoriker vid Stockholms universitet och Åbo akademi, som forskar på nordisk värnplikt. Anders ger oss en historisk bakgrund till hur föreställningar om militär maskulinitet har etablerats i vår värld de senaste 200 åren. Med på länk är även Alma Persson, organisations- och genusforskare vid Linköpings universitet. Alma har forskat om svenska Försvarsmakten och förklarar hur vi kan förstå genus inom det militära i dagens kontext.

Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och den här gången tillsammans med policypraktikanten Per Lindman. Hur hänger krig, militarism och genus ihop? Hur förhåller sig den könsneutrala värnplikten till gamla föreställningar om vad det innebär att vara militär? Och vad tar Rebecka och Per med sig från 2023? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden.