Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2023

I väpnade konflikter är det alltid civila som betalar det högsta priset, samhällen slås sönder och familjer splittras. Internationell humanitär rätt, ofta kallat krigets lagar, reglerar hur parter får agera i krig och är utformade för att skydda människor i väpnade konflikter. Den internationella...


Nov 7, 2023

De senaste åren har vi sett en upptrappning i gatuvåldet och antalet som dött till följd av skjutningar har ökat. Barn i allt yngre åldrar dras in i våldsspiraler som aldrig tycks ha ett slut. Samtidigt har retoriken i den politiska debatten hårdnat. Vi har hört krav på hårdare tag, förhöjda straff och nu...


Oct 1, 2023

År 2023 är ännu ett år som slår hårt mot demokratin världen över. Civilsamhället är en grundpelare för demokratin, men dess utrymme krymper i skuggan av hot, hat, censur och alltmer restriktiv lagstiftning. Det är en utveckling som  även drabbat Sverige där indragna medel, och oro för...


Sep 7, 2023

2023 har varit det dödligaste året på Medelhavet sedan 2017, som följd av bristen på säkra flyktvägar in i Europa. Sfax i Tunisien har blivit en utgångspunkt för många flyktingar som hoppas nå Europa genom att korsa Medelhavet och där har det sedan april inte gått en dag utan att döda kroppar spolats upp...


Aug 2, 2023

Turkiet och Ungern är de enda länder som ännu inte har ratificerat Sveriges Natoansökan. Det innebär att ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna vara ett faktum vilken dag som helst. Fredspodden #32 handlar om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap och vi reder ut frågan: vad innebär det egentligen?

Svenska Freds...