Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2024

I urminnes tider har människan funderat på den moraliska och etiska aspekten av att döda. När och om det någonsin är rättfärdigat att döda har återkommande behandlats i litteratur, film, religiösa samfund och rättssystem. Men hur ses frågan egentligen inom militären? Under värnpliktens...


May 3, 2024

I snart tre decennier har Demokratiska Republiken Kongo präglats av krig och miljontals människor har dött till följd av den väpnade konflikten. I den östra delen av landet har det i mer än 20 år varit oroligheter och mer än 100 väpnade grupper är nu aktiva i området.  Flera av dessa grupper är ansvariga...


Apr 5, 2024

I december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militäravtal, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA), som kommer behandlas av riksdagen 2024. DCA- avtalet ger USA tillgång till 17 svenska militäranläggningar och möjlighet att förhandslagna militär utrustning i Sverige. Till skillnad...


Mar 3, 2024

I över fyra månader har israelisk militär urskillningslöst bombat Gaza, en liten remsa hem till över två miljoner människor, och utövat kollektiv bestraffning av det palestinska folket genom att upprätthålla en total luft-, land- och sjöblockad. Det har också gått fyra månader sedan Hamas brutala attack...


Feb 9, 2024

Den senaste tiden har frågan om ett svenskt Natomedlemskap återigen hamnat högt på agendan, detta efter att Turkiets parlament efter många månader röstat för att godkänna Sveriges Natoansökan och släppa in Sverige i alliansen. Natodebatten har till stor del kretsat kring huruvida Turkiet och Ungern kommer att...