Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 12, 2020

I det här avsnittet av Fredspodden möter vi Gabriella Irsten, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Under samtalet berättar Gabriella om utvecklingen av mördarrobotar eller helt autonoma vapen, och om varför det brinner i knutarna för att få till ett internationellt förbud. Och så får vi reda på vad en politisk handläggare på en feministisk fredsorganisation gör på dagarna - och reder ut vilken roll Sverige kan och bör spela i det internationella arbetet för att stoppa mördarrobotar. Programledare är Ingrid Heller.