Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2024

I urminnes tider har människan funderat på den moraliska och etiska aspekten av att döda. När och om det någonsin är rättfärdigat att döda har återkommande behandlats i litteratur, film, religiösa samfund och rättssystem. Men hur ses frågan egentligen inom militären? Under värnpliktens militära grundutbildning tränas unga, både psykiskt och fysiskt, i att använda dödligt våld som ses som juridiskt och moraliskt rättfärdigat. Samtidigt är det inte ovanligt att soldater missbrukar sin makt och använder grymma metoder mot såväl stridande som civila i krig. Vart går egentligen gränsen mellan det legala och illegala våldet? Hur förbereds soldater för strid? Och hur påverkar det samhället i stort? Det är frågor vi söker svar på när Fredspodden spelas in den 29 maj 2024. 

Avsnittet gästas av Håkan Silverup, doktorand i sociologi och officer i svenska Försvarsmakten, som forskar om socialisering av militärt dödligt våld. Han berättar om hur våldet struktureras som en del av samhället, vilka processer som används för att träna soldater i att använda dödligt våld och hur detta tar sig i uttryck i nutida och historiska krig, bland annat Rysslands krig mot Ukraina. Avsnittet gästas också av Karin Hansson, fredscoach, som skrivit uppsats om plikten att eventuellt behöva dö eller döda för sin nation som dagens unga ställs inför. I avsnittet berättar hon om vad krigsplacerade värnpliktiga tänker kring plikten, och hur de påverkats av både Rysslands invasion av Ukraina och Sveriges anslutning till Nato.

Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, tillsammans med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå. Vad tänker de om att träna människor i att bruka dödligt våld? Vilka risker finns med att tränas i att använda dödligt våld? Och kan alla verkligen lära sig att döda?  Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden.